27maj 2016

Wiosną pełną parą, a my ruszamy z warsztatami i szkoleniami dla Seniorów.

Paula photoOrganizujemy interaktywne spotkania, inspirujemy, dzielimy się wiedzą! We wszelkich kwestiach organizacyjnych związanych z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, zajęciami pokazowymi i naszą szczegółową ofertą dla Seniorów, zapraszamy do kontaktu z Paulą Piotrowską lub Polą Wycech (kontakt@karinatomczyk.pl), które chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania!